16
جولای

مروری بر فهرست بهای مکانیکی

پروژه‌های بزرگ و پروژه‌های دولتی معمولاً مبنای محاسبات عملیات اجرایی برای پیمانکاران را فهرست‌ بهای تدوین‌ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور قرار می‌دهند. فهرست‌بها معمولا به‌...

ادامه مطلب