14
نوامبر

کلش های اجزای مختلف ساختمان

محاسبات دقیق تمامی تجهیزات، انتخاب بهترین دستگاه­ها، سایزینگ بهینه لوله­ های آبرسانی، سرمایش و گرمایش و آتشنشانی، سایزینگ درست کابل­های برق و شبکه و کلیه تاسیسات الکتریکی، تنها بخشی...

ادامه مطلب