Sobhan Project

نام پروژه: داروسازی سبحان
کاربری: درمانی
موقعیت پروژه: تهران،پردیس

Our Solutions

مشاوره و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه

تاسیسات مکانیکی این پروژه موارد زیر را شامل می شود:

-اتاق تمیز

-هواسازها

-چیلرها

-فن کویل

-بوستر پمپ ها ی آبرسانی

-بوستر پمپ ها ی آتش نشانی

-هواکش های کانالی

-سيستم اطفاء حریق

“هدف ما در پایا انرژی ارائه و اجرای راهکارهای کارآمد، بهینه و اقتصادی در حوزه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و بهینه سازی انرژی می باشد.”