Haram Project

نام پروژه: حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
کاربری: فرهنگی، اقامتی، اداری
موقعیت پروژه: شهر ری
این پروژه مشتمل بر فضاهایی نظیر اقامتگاه، شبستان های زیارتی، آشپزخانه صنعتی و فضاهای اداری می باشد.

Our Solutions

مشاوره و طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه

تاسیسات مکانیکی این پروژه موارد زیر را شامل می شود:

-آشپزخانه صنعتی

-چیلرها

-فن کویل

-بوستر پمپ ها ی آبرسانی

-بوستر پمپ ها ی آتش نشانی

-هواکش های کانالی و اکسيالی

-سيستم اطفاء حریق

“هدف ما در پایا انرژی ارائه و اجرای راهکارهای کارآمد، بهینه و اقتصادی در حوزه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و بهینه سازی انرژی می باشد.”