Golden Palace Project

نام پروژه: گلدن پالاس
کاربری: مسکونی
موقعیت پروژه: تهران

Our Solutions

مشاوره و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه

تاسیسات مکانیکی این پروژه موارد زیر را شامل می شود:

-استخر، سونا و جکوزی

-هواسازها

-چیلرها

-فن کویل

-بوستر پمپ ها ی آبرسانی

-بوستر پمپ ها ی آتش نشانی

-پمپ های کف کش چاه ها

-هواکش های کانالی و اکسيالی

-سيستم اطفاء حریق

“هدف ما در پایا انرژی ارائه و اجرای راهکارهای کارآمد، بهینه و اقتصادی در حوزه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و بهینه سازی انرژی می باشد.”