14
نوامبر

کلش های اجزای مختلف ساختمان

محاسبات دقیق تمامی تجهیزات، انتخاب بهترین دستگاه­ها، سایزینگ بهینه لوله­ های آبرسانی، سرمایش و گرمایش و آتشنشانی، سایزینگ درست کابل­های برق و شبکه و کلیه تاسیسات الکتریکی، تنها بخشی از طراحی درست تاسیسات مکانیکی و الکتریکی می­ باشند. بخش حائز اهمیت دیگری که اگر به آن توجه کافی نشود می­تواند هزینه­ های بسیاری را در مرحله ­ی اجرا به پروژه وارد کند و موجب اختلال در برنامه زمانبندی پروژه شود، تداخل­ های (Clashes)  ایجاد شده بین اجزای مختلف ساختمان در بخش ­های ابینه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی می­باشد.

تداخل، زمانی اتفاق می­افتد که برای استقرار عناصر ساختمانی فضای درست و کافی پیش­ بینی نشده باشد. این گونه تداخل ها به دو دسته تقسیم می ­شوند:

تداخل­ های حاد (Hard clashes):  این تداخل­ ها زمانی اتفاق می­ افتند که دو المان در مختصات مشخصی از فضا با هم برخورد می­ کنند. مانند انشعاب لوله ­ای که از میانه کانال عبور می­ کند یا کانالی که از داخل تیر ساختمانی عبور داده شده است.

تداخل­ های سبک (Soft clashes): زمانی که ابعاد دستگاه و المان­ های دیگر دقیق در نقشه ترسیم و تعیین نشده باشند (با ابعاد واقعی تلرانس داشته باشد)، در اجرا ممکن است کمبود فضا برای نصب آنها وجود داشته باشد و باعث مشکلاتی شود و فضای دسترسی جهت تعمیر و بازدید را کاهش دهد. به اینگونه تداخل­ ها، تداخل های سبک گفته می­ شود.

علت به وجود آمدن تداخل

تعدادی از علت­ های به وجود آمدن این تداخل­ ها به شرح زیر می ­باشد:

  • طراحی پیچیده سیستم
  • کار کردن بخش­ های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به صورت جداگانه از هم و اطلاع نداشتن از کار دپارتمان دیگر
  • رعایت نکردن اصول طراحی
  • زمان ناکافی و کاهش دقت جهت رسیدن پروژه به زمان تحویل
  • ترسیم نکردن نقشه ­ها با جزئیات کافی
  • تجربه کم
  • استفاده نکردن از مدلسازی سه بعدی و توجه به کد ارتفاعی محل عبور المان ­ها در نقشه­ کشی دو بعدی

راه حل چیست؟

بنابراین به نظر می­ رسد با همکاری و هفکری متقابل دپارتمان ­های مختلف تا حد خوبی می­توان در فاز طراحی از تداخل­ های احتمالی پیش­گیری کرد. همچنین بازدید از محل پروژه و افزایش اطلاع محیطی کارشناسان طراحی هم می­تواند کمک کننده باشد. از طرف دیگر بایستی به این نکته نیز اشاره کرد زمانی که جهت طراحی با دقت نقشه ­ها و جلوگیری از پیش آمدن تداخل­ ها صرف می شود، در مقایسه با زمانی که ممکن است به علت به وجود آمدن این تداخل­ ها حین اجرای پروژه به وجود آید بسیار اقتصادی به نظر می رسد.

در کارگاه ­های ساختمانی پیش از اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نقشه­ های شاپ یا همان نقشه­ های اجرایی آماده می­شوند. در آماده ­سازی این نقشه ها بایستی به تعیین بهترین مسیر برای عبور الما­ن­ ها برای رعایت محدودیت ­های معماری (مانند ارتفاع سقف کاذب) و سازه ­ای ( سوارخ کاری المان ­های سازه­ ای) توجه شود. گاهی موانعی وجود دارند که حتما بایستی در مرحله محاسبات و سایزینگ تجهیزات به آنها توجه شود تا خروجی پروژه از حالت ایده آل خود دور نشود.

امروزه نرم افزارهای مدیریت جامع اطلاعات (BIM) در جلوگیری از تداخل ­های احتمالی بین المان ­های ساختاری پروژه بسیار به کار می­ روند. نرم افزار رویت مپ (Revit MEP) از خانواده این دست نرم ­افزارها می ­باشد که در مدلسازی سه بعدی نقشه ­های تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی مورد استفاده قرار می­ گیرد.

گردآوری توسط کارشناسان شرکت پایا انرژی