16
جولای

مروری بر فهرست بهای مکانیکی

پروژه‌های بزرگ و پروژه‌های دولتی معمولاً مبنای محاسبات عملیات اجرایی برای پیمانکاران را فهرست‌ بهای تدوین‌ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور قرار می‌دهند. فهرست‌بها معمولا به‌ صورت سالیانه تهیه و تدوین ‌شده و برای عموم منتشر می‌شود. در این مقاله سعی بر آن داریم فصل‌های مختلف فهرست‌بهای تاسیسات مکانیکی را به‌ صورت مختصر شرح دهیم تا پیمانکارانی که در دفتر فنی آنها مهندس مکانیک حضور ندارد، بتوانند از آن استفاده نمایند.

پیشنهاد اکید می‌شود افرادی که در شرف عقد قرارداد پیمان هستند و یا دوستانی که در حال تهیه صورت‌ وضعیت اجرای تاسیسات می‌باشند از مشاوره‌ی رایگان شرکت پایا انرژی بهره‌مند گردند.

1- درصورتی‌که عملیات اجرایی دارای شرایط ویژه‌ای باشد که فهرست‌بها آن را پوشش ندهد می‌بایست، شرح مناسبی برای آن عملیات در نظر گرفته شود و با شماره ردیف جدید به انتهای فصل مربوط به آن اضافه گردد. روش محاسبه‌ی قیمت این نوع از عملیات (آیتم‌های ستاره‌دار) به‌صورت تجزیه قیمت و بر اساس قیمت مبنای دوره‌ی مشخص‌شده می‌باشد. (این آنالیز قیمت به همراه توضیحات مربوطه بایستی در پایان فصل آورده شود.)

2- آیتم‌هایی که شرح آن‌ها موجود است لیکن قیمتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است (آیتم های قیمت جدید)، این آیتم‌ها نیز بایستی با آنالیز قیمت که در انتهای فصل آورده می شود قیمت گذاری شوند.

3- در مناقصات عمومی نبایستی درصد آیتم‌های ستاره‌دار به بیش از 30% برسد. همچنین در مناقصات محدود این سقف 15% و در واگذاری بدون تشریفات مناقصات سقف در نظر گرفته ‌شده 10% است و در صورت رد کردن سقف‌های فوق می‌بایست به تأیید شورای عالی سازمان برسد.

4- در مقدمه‌ی برخی از فصول برای یک اجرای خاص فرمول تعیین هزینه مشخص شده است (آیتم های پایه)، می‌بایست اینگونه عملیات تحت عنوان یک آیتم جدید در فهرست ذکر شود (با شماره‌ی ردیف جدید) و قیمت آنها بر اساس فرمول آورده شده، محاسبه شود.

5- ضریب بالاسری برابر 1/30 برای کارهایی که به‌صورت مناقصه واگذار شده اند و 1/20 برای کارهایی که با ترک تشریفات مناقصه بوده‌اند.

6- مشخصات فنی خصوصی پیمان که توسط مشاور تهیه می‌شود، شامل مشخصات کامل مصالح، تجهیزات، منبع تهیه محصولات و به‌طورکلی هر اطلاعاتی است که می‌بایست پیمانکار برای ارائه قیمت به آن دسترسی داشته باشد.

7- فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کارهایی که فهرست‌بهای رشته‌های مختلف در آن دخیل هستند واحد است، ولی صورت وضعیت اجرا بر اساس فهرست‌های مجزا تهیه خواهند شد.

8- مشخصات مربوط به تست و راه‌اندازی سیستم‌های تاسیساتی می‌بایست توسط مشاور تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان به پیمانکار تحویل گردیده باشد.

9- هزینه‌های مربوط به آزمایش، تست، راهبری و آموزش در بخش مربوطه به کارهای دستمزدی محاسبه می‌شوند.

10- برای لوله‌گذاری در محوطه‌ای بزرگ مانند شهرها و شهرک‌ها می‌بایست به فهرست‌بهای رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و یا شبکه توزیع آب رجوع شود.

11- پرداخت منوط به اجرا بر اساس مشخصات فنی می‌باشد.

(منظور از مشخصات فنی، مشخصات عمومی (نشریه 128)، مشخصات فنی خصوصی پیمان و جزییات موجود در نقشه‌های اجرایی می‌باشد. همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان نیز الزامی است.)

12- مبالغ موجود در فهرست مربوط به اجرای کامل (صفرتا صد) از تهیه، حمل، اجرت اجرا و… و به هیچ عنوان مبلغی به آن افزوده نخواهد شد.

13- قیمت‌ها جامع بوده و سختی کار به‌جز حسب مورد که در فهرست ذکرشده است به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

14- هزینه‌ی مازاد برای تهیه و جابجایی بیش از 30 کیلومتر برای مصالح پرداخت نخواهد شد.

15- هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی مانند حفر و کنده‌کاری و … در این فهرست دیده نشده است.

16-هزینه‌های مربوط به بالاسری، طبقات، تجهیز و برچیدن کارگاه در صورتی قابل پرداخت است که در برآورد دیده ‌شده باشند.

17- دستورالعمل‌های موجود در فهرست که به برآورد مرتبط است تنها در هنگام برآورد نافذ می‌باشند.

18- کاتالوگ یا نمونه مصالح و تجهیزات قبل از تهیه می‌بایست به تأیید مشاور برسند.

19- اندازه‌گیری (ستون مقادیر در صورت وضعیت ها) طبق ابعاد نقشه‌ها، دستور کارها و صورت مجلس‌ها می‌باشد.

20- مواردی که پوشیده می‌شوند باید قبل از پوشاندن با مهندس مشاور صورت جلسه شوند.

21- تبدیل واحد به SI مورد قبول است.

22- ظرفیت‌ها حداقل مورد نیاز می‌باشند.

23- ظرفیت دستگاه‌ها خروجی آن‌هاست (ظرفیت واقعی) و تعیین این ظرفیت به عهده‌ی مشاور است.

24- کارهای دستمزدی برای عملیاتی در نظر گرفته ‌شده است که مصالح آن توسط کارفرما تهیه می‌شود و هزینه‌ی حمل تا اجرا و راه‌اندازی به‌صورت دستمزدی محاسبه خواهد شد و طریقه‌ی محاسبه آن نیز مانند آیتم‌های ستاره‌دار می‌باشد.

25- به منظور کمک به جنبه مالی پیمانکار برخی مصالح که لیست آن‌ها در پیوست 1 آورده شده است، پس از ورود به کارگاه و پیش از اجرای عملیات بر حسب یک جدول و تحت ضرایبی به عنوان مصالح پای کار محاسبه خواهند شد و 70% مبلغ آن در صورت ‌وضعیت‌های موقت اجرا به پیمانکار قابل پرداخت می‌باشد. این مصالح هنگام ورود به کارگاه می‌بایست صورت جلسه شده باشند، مسئولیت نگهداری از آن‌ها به عهده‌ی پیمانکار است و پس از ثبت به عنوان مصالح پای کار، متعلق به کارفرما محسوب شده و قابل خروج از کارگاه نمی‌باشند. همچنین در صورت‌وضعیت نهایی و یا تست موقت می‌بایست مصالح پای کار وجود نداشته باشد و مصالح مازاد توسط پیمانکار خارج شوند.

26-مبالغ فهرست جهت اجرا در طبقه‌ی همکف و یا زیر همکف می‌باشد. در صورتی که اجرا در طبقات بالاتر از همکف و یا پایین تر از زیر همکف صورت پذیرد، ضریب طبقات برای آن محاسبه شود.

27- هزینه‌ی تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به شرایط خاص هر پروژه در مشخصات فنی خصوصی پیمان آورده می‌شود، تنها بایستی توجه داشت که هزینه‌ی تجهیز و برچیدن در پروژه ای قابل پرداخت است که ذکر موضوع آن در برآورد صورت گرفته باشد. همچنین این آیتم‌ها قیمت جدید می‌باشند که می‌بایست با آن‌ها مانند آیتم‌های ستاره‌دار رفتار نمود.

(موارد مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست به‌صورت کامل توضیح داده شده است که از حوصله‌ی این رساله خارج است.)

28- کارهای جدید که به پیمانکار محول می‌شود عیناً مطابق کارهای قبلی او براساس فهرست‌بها محاسبه خواهند شد، لیکن در‌صورتی که کارهای جدید نیازمند تجهیز کارگاه باشند نهایتاً تا 25% مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه اصلی بنا به توافق پیمانکار و کارفرما قابل اضافه شدن به کار است.

29- صورت جلسات می‌بایست در حین اجرای عملیات و بر اساس مشخصات فنی صورت پذیرد و دارای موارد ذیل باشد:

الف) نام کارفرما، مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، شماره و تاریخ صورت جلسه.

ب) ذکر توضیح فنی برای اجرای کار موضوع صورت جلسه.

ج) ارائه‌ی توضیحات کافی، ترسیم نقشه با جزئیات کامل و بیان مشخصات فنی کار.

د) متره نمودن.

ه) امضای پیمانکار، ناظر مقیم، مهندس مشاور، کارفرما (در موارد تعیین شده)


گردآوری توسط کارشناسان شرکت پایا انرژی